اماده سازی سطح

جزئیات سرویس ها

اماده سازی سطح

دوشنبه 10 اردیبهشت 1403 Preparation
اماده سازی سطح

برای شروع کار سطح بتن باید تمیز باشد آن را با فشار آب بشویید تا رطوبت زمین در حالت اشباع با سطح خشک بوده ولی عاری از آب اضافی باشد.

ابعاد قالبها باید مطابق با نقشه های اجرایی باشد و اندازه قالبها در حد مجاز باشد.قالبها باید در سطح خود محکم نصب شده باشند.

داخل قالبها باید کاملا تمیز و عاری ازهر گونه مواد زاید باشد.

برای اینکه از چسبندگی بتن به قالب جلوگیری شود هم چنین آب بتن توسط قالب چوبی جذب نگرددباید طوح قالب روغنکاری شود.


نظرات (0)
با ما در ارتباط باشید...