تولید بتن

جزئیات سرویس ها

تولید بتن

یکشنبه 20 اسفند 1402 Concrete production
تولید بتن

 بتن از ترکیب سیمان با سایر مواد تشکیل دهنده ازجمله اب وسنگدانه هاوشن وغیره تشکیل شده و نسبت ترکیب سیمان با این مواد تشکیل دهنده است که نوع بتن را مشخص می کند.

عیاریا گرید بتن مواد تشکیل دهنده بتن رامشخص کرده و مقادیر مصالح موردنیاز برای هر پروزه ساخت وساز را تعیین می کند .

 

 


نظرات (0)
با ما در ارتباط باشید...